DENNÉ MENU MÔŽE BYŤ ZOBRAZENÉ AJ NA

  • klasických LCD TV
  • veľkých  monitoroch.
  • transparentných displejoch

TV MONITOR JE ZVÄČŠA UMIESTNENÝ NA STENE PRI VSTUPE, KDE JE VHODNÝ PRÍSTUP PRE STRAVNÍKA NA VÝBER DENNÉHO MENU.

NA zobrazenie denného menu je potrebné mať mini PC, ktoré obsluhuje denné menu a stará sa o aktuálnosť údajov na zariadení.

Každé zariadenie môže byť samostatne nakonfigurované podľa potrieb zákazníka

DÔLEŽITÝ JE PRÍSTUP K INTERNETOVEJ SIETI POMOCOU WIFI resp. kábla PRE AKTUALIZÁCIU ÚDAJOV DENNÉHO MENU.

GRAFICKÉ ZOBRAZENIE DENNÉHO MENU JE MOŽNÉ UPRAVIŤ PODĽA VAŠÍCH POŽIADAVIEK AKO NAPRÍKLAD PRIDAŤ LOGO VAŠEJ  FIRMY, FAREBNÚ SCHÉMU, USPORIADANIE DENNÉHO MENU A INÉ.

MÁTE MOŽNOSŤ MAŤ V PREVÁDZKE VIAC ZARIADENÍ S VARIANTOU ZOBRAZENIA DENNÉHO MENU NA ZAJTRA.