Prezentovanie denného menu na výstupnom zariadení (monitor, TV, projektor, tablet alebo iné zobrazovacie zariadenie).

Obsah sa aktualizuje cez web rozhranie z PC alebo mobilnou aplikáciou.

Na výstupnom zariadení je pripojený mini PC (neplatí pre tablet), ktorý komunikuje s data centrom – serverom.

Server ukladá obsah denného menu z adminstračnej časti a následne poskytuje výstupnému zariadeniu ako napríklad TV alebo tablet údaje.